try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
UzunHayat.Com

kitle

warning: Creating default object from empty value in /home/hayat/domains/uzunhayat.net/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Kulak kistleri ve tümörleri

Yağ (sebase) kistleri,deri bezlerinin ürettiği peynirsi bir maddeyle dolu keseciklerdir. En sık geliştiği yerlerden biri kulağın arkası ya da kafa derisidir. Yağ kistleri selimdir ve genellikle farkına varılmaz.

Belirtiler

-Kulak kanalında ya da kulağın önünde veya arkasında kitle.

-Kulak kirinin birikmesi.

-Kulakta rahatsızlık hissi.

-İşitme kaybı.

Kemiğin aşırı büyümesi de kulak kanalının selim tümörlerine(ekzositoz) neden olabilir. Bütün tümörler kulak kanalını tıkayacak kadar büyüyebilir ve böylece kulak salgısı birikerek işitmeyi etkileyebilir. Bununla birlikte egzositozlar çok yavaş büyür ve çoğu kez herhangi bir soruna neden olmazlar.

Teşhis

Sık olarak sizde kist olduğunun farkına varmazsınız. Kulağın arkasındaki kemik çıkıntısının üzerinde ya da kulağın önünde yumuşakça bir kitlenin varlığının farkına varabilirsiniz. Kulağın dışındaki bu tür kistler nadir olarak rahatsızlığa neden olsalar da bazen mikrop kapabilirler. Bu tür kistlerde ağrı olmaya başlarsa doktorunuza başvurun;muhtemelen bir antibiyotik yazacaktır.

Burunda polip

Burun polibi, burun ve burun çevresindeki sinüslerin içini döşeyen zarın(mukoza) kronik, iltihabi bir hastalığıdır. Yaklaşık üçbin yıldan fazla bilinmektedir ve burunda en sık kitle nedenidir. Saplı, düzgün, jelatinöz yuvarlak ya da üzüm şeklinde kitleler olup şişmiş mukozanın burun içine doğru uzanmasıdır. Erkeklerde kadınlardan iki kat fazla görülür. Kronik sinüzitli hastalarda, allerjik olmayan grupta %5, allerjik nüfusta %1 oranında burun polibi tespit edilmiştir. Polipli hastaların %30 kadarı çevresel allerjenlere duyarlıdır. Son yıllarda tanı ve tedavi yöntemlerinin ilerlemesi ile beraber burun poliplerine olan ilgi artmıştır. Yıllarca en önemli nedenin allerji olduğu düşünülmüştür. Bunu önemli bir nedeni polipte burun akıntısı, kaşıntısı ile birlikte bazı kan değerlerinin alerjik gibi yükselmiş olmasıdır (histamin, IgE). Halen burun poliplerinin küçük bir kısmının allerjiden kaynaklandığı bilinmektedir. Özellikle ev tozu akarları ve küf mantarı, alerjik burun polip oluşumunda önde gelen nedenlerdir.

Boyun Kitleleri

Erişkinlerde benign tiroid hastalıkları hariç boyun kitlelerinin %60-80’i neoplastik kökenli iken; pediatrik ve genç erişkinde %85’i enfeksiyöz, enflamatuvar, doğumsal kökenli kistler ve malformasyonlardır.

Sınıflandırma

Boyun kitleleri değişik şekillerde sınıflandırılabilir:

A. Yerleşimlerine göre: Boyun orta hat ve lateral kitleler olarak ayrılır.

B. Sürecine göre: Hastanın hikayesi 7 gün civarı bir kitle ise akut enfeksiyon,

7 hafta civarı ise kronik enfeksiyon veya malign neoplazm, 7 ay civarı ise benign neoplazm veya doğumsal kökenli kitleler düşünülür.

C. Etyolojilerine göre : Enfeksiyöz-enflamatuvar kökenli kitleler, doğumsal-gelişimsel kökenli kitleler ve neoplastik kitleler olarak sınıflandırılır.

1- ENFEKSİYÖZ – ENFLAMATUVAR KÖKENLİ BOYUN KİTLELERİ

Enfeksiyöz – enflamatuvar boyun kitlelerini:

A- Lenfadenitler

- Özgül olmayan lenfadenitler

- Özgül lenfadenitler

B- Boyun dokularından köken alan kitleler, olarak sınıflandırabiliriz.

A- Lenfadenitler

I. Özgül olmayan lenfadenitler:

Anket

Sağlık sorunlarınız nedeni ile ne kadar sıklıkla hastaneye gidiyorsunuz:

Son yorumlar

İçeriği paylaş