try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
UzunHayat.Com

Sünnet olmak faydalı mı zararlı mı?

Tıp ilmi sünnet olmanın faydalarını sıralayadursun, Hıristiyanlar bile çocuklarını sünnet ettiredursunlar. Nil-Gün isimli bayan ne yapıyor? Araştırma mahsulü olduğunu söylediği kitabında, sünnetin sözümona zararlarını isbata çalışıyor. Demek ki; "Herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine" kaidesi geçerliliğini hâlâ koruyor...

Hatun yazardan naklen vereceğim ifadeler için önceden affınıza sığınıyorum. Bayan yazar, "sünnetli erkeklerde erken boşalma olduğundan" tutun da, burada yazamayacağım başka cümlelerle, gerçek dışı şeyler söylüyor. Eğer gerçekten objektif olarak araştırmış olsaydı, uzman doktorlardan, erken boşalmanın sünnetlilerde değil, aksine sünnetsizlerde olduğunu öğrenirdi.

Madem bu meseleyi araştırmış, bir de aklı fikri çiftleşmekte olan Avrupalı tecrübeli hemcinslerinden sorsaydı daha doğru cevaplara ulaşırdı. Çünkü, Türkiye'den işçi olarak giden erkeklere Avrupalı o tip kadınların musallat olmalarının bir sebebi de, Türk erkeklerinin sünnetli olmalarıdır. Yoksa, Avrupa'da erkek mi yok?

Sünnet, taa Hz. İbrahim'den beri gelen, dinî bir ameliye olduğuna göre, faydalarının sayılamayacak kadar çok olduğu kesin. Faydaları fark etmiş olan Hıristiyan aleminde sünnet hızla yayılmakta, ABD'de yüzde 55-60'larda, İngiliz kraliyet ailesinde bile çocuklar doğar doğmaz sünnet ediliyor.

Birkaç sene önce, bizim gazetelerde Avrupalı doktorlardan naklen AIDS ile ilgili bir makale yayınlanmıştı. Bu makalede, gayr-i meşrû birleşmelerin AIDS'e sebep olabileceği ve AIDS'ten korunmak için nikâhsız birleşmelerden uzak durmak gerektiği söyleniyordu. Aynı makalede, AIDS'e yakalanmamak için yapılan 7 tavsiyeden biri de sünnet olmaktı.

Sünnette kesilen parçayı kobaylara yedirmişler, yüzde 90'ı kanser olmuş.
Tarihçi sayın Kadir Mısıroğlu anlatıyor:

"Benim, sonradan Müslüman olan bir İngiliz arkadaşım var; ismi Hamit Algar. Kendisine, Müslüman olduktan sonra sünnet olup olmadığını sordum. Bana, 'Ben zaten sünnetliydim. Avrupa'da seçkin aileler çocuklarını sünnet ettirirler' dedi. Kendisi profesördür; ABD'de Kaliforniya'da Farsça hocalığı yapıyor."

Gelelim Türkiye'ye... Sene 1930-31... Hükümet; Türkiye'de sünnetin yasaklanması için Meclis'e bir kanun teklifi veriyor. Bu arada gazeteler, doktorlar da devreye sokularak, kamuoyu oluşturmak için sünnetin faydaları ve zararları hakkında, lehte aleyhte fikirler ortaya konuluyor.

O sıralarda İstanbul'da 2 Alman arkeolog bulunuyormuş. Fetihten sonra Ayasofya'daki resimlerin üzeri boyayla örtüldüğünden, bunlar o boyaları çıkarmak için vazifeli olarak gelmişlermiş. Sünnetin yasaklanmasıyla ilgili bu kanun teklifinden onların da haberi olmuş. Bizimkilere, "Sakın böyle bir şey yapmayın. Sünneti yasaklarsanız çok yanlış yaparsınız. Sünnetin şöyle şöyle sıhhî faydaları var" demekle kalmamış, Avrupa'da sünnetin hızla yayıldığını da söylemişler.

Bunun üzerine bizimkiler, "Biz böyle yaparsak bir zaman gelir; Avrupalılar sünnetli olur, aksine biz sünnetsiz oluruz" diye bu kanun teklifini geri çekiyorlar. Bir tarihçinin verdiği bu bilgiyi de buraya aktarmış olalım.
Şeyhulİslâm Mustafa Sabri Efendi'nin, Yunanistan'da çıkardığı Yarın gazetesinin bir nüshasında, sünnet olmanın faydalarıyla ilgili uzun ve ilmî güzel bir makale vardır.

Sünnet, bir taraftan dini, bir taraftan tıbbı ilgilendiren bir mesele. Bahse konu yazar hanfendi ise, ne dinden anlıyor, ne tıptan. Onu, 1998 Kasım ayının son haftasında TGRT için yaptığı, "Hayvanları Koruma" başlıklı programla tanıdım. O programda kurban kesen Müslümanlar için, "İnanç uğruna da olsa hayvan kesmek vicdansızlıktır" demişti. O böyle de, Savaş Abi niçin ona "sünnet zararlıdır" dedirtti? Onu tanımadığı için olsa gerek. Yoksa dinimize saygılıdır...

Anket

Sağlık sorunlarınız nedeni ile ne kadar sıklıkla hastaneye gidiyorsunuz:

Son yorumlar